Andmekaitse ja turundusega seotud teave

Selle kirjaga anname teile kohustuslikku teavet isikuandmete töötlemise kohta. Isikuandmete töötlemisel järgime kehtivaid andmekaitsealaseid õigusakte, eelkõige ELi isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).


I. Kes isikuandmete töötlemise eest vastutab?

Isikuandmete töötlemise eest vastutav töötleja on URSA Polska Sp. z o.o., ul. Armi Krajowej 12, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Poland, Tel. +48 32 268 01 01, e-mail See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Mis tahes „meie“ või „meid“, mida siinses andmekaitseteatises mainitakse, viitab eelmainitud üksusele.

Meie andmekaitseametnikuga võib võtta ühendust eeltoodud teid pidi või e-kirja teel aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

II. Milliseid andmeid me töötleme? Millistel eesmärkidel ja millisel õiguslikul alusel me teie isikuandmeid töötleme?

Soovime teid teavitada URSA toodetest, teenustest, pakkumistest ja reklaamikampaaniatest. Kui annate meile oma nõusoleku sellise teabe saamiseks, siis on teil võimalik valida eri suhtluskanalite vahel.
Vajalikud andmed annate meile kontaktivormi kaudu ja valitud suhtluskanalitest oleneb, milliseid andmeid me töötleme. Töödeldavate andmete hulka kuuluvad kindlasti ees- ja perekonnanimi ning valitud suhtluskanal (postiaadress, e-posti aadress, telefon, SMS).
Töötleme isikuandmeid teie nõusoleku alusel ja järgime selles GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti a.

III. Kas isikuandmete esitamine on kohustuslik? Kas ma tohin nõusoleku andmisest loobuda?

Nõusoleku andmine ja suhtluskanali valik on täiesti vabatahtlik. Seega ei ole teil kohustust isikuandmeid esitada. Selleks et saaksime teile valitud suhtluskanali kaudu teavet saata, palume teil esitada andmed, mis on kontaktivormis kohustusliku väljana märgistatud.
Võite nõusoleku igal ajal tühistada ega pea oma otsust põhjendama. Nõusoleku tühistamiseks tuleb meiega lihtsalt ühendust võtta. Igas e-kirjas on alati ka link, mille kaudu saate tellimusest loobuda.

IV. Kes pääsevad isikuandmetele ligi?

Me ei müü kunagi teie e-posti aadressi ega muid kontaktandmeid kolmandatele isikutele. Andmeid edastatakse ainult juhul, kui see on vajalik teile teabe saatmiseks. Selleks võime esitada tellimuse välistele teenuseosutajatele ja muudele kontserni kuuluvatele äriühingutele, võttes arvesse seadusega kehtestatud eeskirju.

Jagame teie andmeid ainult kindlat tüüpi teenuseosutajatega, kes kasutavad saadud andmeid üksnes selleks, et teie jaoks teave kokku panna ja see teile saata. Nende teenuseosutajate hulka kuuluvad:
- meie oma kontserni kuuluvad teenuseosutajad (tegelevad näiteks statistilise analüüsi ja süsteemide tehnilise hooldusega);
- välised teenuseosutajad, kes osutavad teenuseid meie nimel ja eraldi lepingu alusel. Nende teenuste hulka kuuluvad näiteks andmete kogumine, meie veebisaitide majutamine, meie kõnekeskuse haldamine, e-kirjade või kirjaliku teabe saatmine ja individuaalne nõustamine.
Ka võime olla kohustatud seadusega ettenähtud ulatuses andmeid edastama muudele saajatele (nt ametiasutustele).

V. Kas kasutame automatiseeritud otsustusprotsessi?

Tavaliselt ei kasuta me otseturundusega seotud tegevuses automatiseeritud otsustusprotsessi (sh profiilianalüüsi) GDPRi artikli 22 tähenduses. Kui võtame niisugused protsessid tulevikus kasutusele, teavitame andmesubjekte sellest kohaldatavate seaduse sätete alusel eraldi.

VI. Kas andmeid edastatakse EList/EMPst väljaspool asuvatesse riikidesse?

Isikuandmeid töödeldakse ainult Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas. Me ei plaani isikuandmeid teistesse riikidesse edastada.

VII. Kui kaua teie andmeid säilitatakse?

  1. Üldiselt hoiame isikuandmeid niikaua, kuni meil on juriidiline huvi selliste andmete säilitamiseks ja kui andmesubjekti huvi edasise töötlemise osas ei lõppe. Isegi ilma õigustatud huvita võime jätkata andmete säilitamist seadusliku kohustuse alusel (nt et vastata säilitamise seaduslikele kohustustele). Kustutame isikuandmed isegi ilma andmesubjekti tegevuseta niipea, kui talletamine pole enam vajalik andmete kogumise või muu töötlemise eesmärkide tõttu või kui edasine säilitamine pole lubatud seadusega.
  2. Eelnimetatud andmetöötlusega seoses säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kuni olete nõusoleku andmisest keeldunud või muul moel viidanud, et ei soovi meilt tulevikus rohkem teavet saada. Pärast seda, kui olete nõusoleku andmisest keeldunud või vastuväite esitanud, säilitame teie kontaktandmed tagamaks, et teiega enam ühendust ei võetaks (nn must nimekiri).
  3. Kui juriidilise kohustusele vastamiseks on vaja talletada isikuandmeid, siis selliseid andmeid säilitatakse vastava säilitamisperioodi lõpuni. Kui isikuandmeid töödeldakse ainult seaduslikule talletamiskohustusele vastamiseks, siis sellistele andmetele piiratakse ligipääsu nii, et andmed on ligipääsetavad ainult talletamise kohustuse eesmärgil.

VIII. Millised on teie kui andmesubjekti õigused?

Andmesubjektina võite:
- nõuda ligipääsu oma isikuandmetele vastavalt GDPR artiklile 15;
- nõuda valede isikuandmete parandamist vastavalt GDPR artiklile 16;
- nõuda oma isikuandmete kustutamist vastavalt GDPR artiklile 17;
- nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist vastavalt GDPR artiklile 18;
- kasutada oma õigust seoses andmete ülekantavusega vastavalt GDPR artiklile 20;
- keelduda oma isikuandmete töötlemisest vastavalt GDPR artiklile 21.

Eelmainitud õigusi võib meie vastu kasutada nt meile selle andmekaitseteabe avalehel olevate kontaktandmete kaudu teate edastamise teel.

Lisaküsimuste korral võite samuti ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Lisaks olete seoses oma isikuandmete töötlemisega kohustatud esitama kaebuse pädevale järelevalveasutusele vastavalt GDPR artiklile 77.