Ściany wewnętrzne

Siseseinad

Kerged vaheseinad on mittekandvad siseseinad, mis on paigaldatud olemasoleva hoone konstruktsiooni ja mille eesmärgiks on ruumide ja tsoonide eraldamine. Nad ei kujuta endast hoone kandva konstruktsiooni osa ja nad ei või kanda teiste konstruktsiooni elementide koormusi, seega peavad nad olema niivõrd kerged, et sarikad võiksid kanda nende koormust. Samas peaksid nad tagama antud tasemel nii akustilise mugavuse kui tuleohutuse.

 

 

 

Kõige sagedamini püstitatavateks vaheseinte liikideks on karkass-süsteemid, mis tuginevad terasprofiilidest konstruktsioonidele, mis on täidetud heli isoleerivate materjalidega ja kaetud kipsplaatidega. Selliste vaheseinte heliisolatsioon on hädavajalik. Isoleerkihi ülesandeks on müra neelamine ja samaaegne kaitse tuleohu eest. URSA pakub laialdases valikus tooteid vaheseinte täitmiseks, mis on kohandatud individuaalsetele nõuetele ja vajadustele. Mineraalvill URSA GLASSWOOL on mittepõlev ja erakordselt heli neelav materjaliks. URSA paneelide mõõtmed on kohandatud karkasskonstruktsioonide standardprofiilidele, võimaldades ruumi täitmist ilma villa lõikamise või toppimise vajaduseta. Mineraalvill URSA GLASSWOOL on erakordselt paindlik ja vetruv, võimaldades seintesse paigaldatavate lisasüsteemide lihtsat paigaldust ilma aeganõudva lõikamise vajaduseta.