Viilkatus

Viilkatus kujutab endast mitmekihilist hoone katust, millel on tugev kalle rõhtasendi suhtes. See on kõige sagedamini kasutatav elumajade katuse liik, mis võimaldab täielikult ära kasutada kogu selle all peituvat ruumi. Sellise katusekatte korral soovitame kasutada kahekihilist isolatsiooni. 1 isoleerkiht paigaldatakse sarikate vahele ja sobitatakse nende alumise pinnaga. 2 isoleerkiht paigaldatakse esimese suhtes põikisuunaliselt ja vahetult sarikate alla. See võimaldab kuumasildade välistamist ning vähendab võimalikke paigaldusel tekkinud ebaühtlusi.

 

 

 


Isolatsioon sarikate vahel Täie vooderdisega katuse korral (lauad, OSB-plaadid, jms) peaks villast isoleerkihi paksus olema 2-4 cm väiksem sarikate kõrgusest, et tagada läbitav ventilatsioonipragu. Juhul, kui kasutatakse auru läbilaskvat membraani, võib sarikate vahelise isolatsioonikihi paksus olla võrdne sarikate kõrgusega ning vill võib vahetult paikneda membraanil.
Isolatsioon sarikate alla Selle paksus sõltub plaanitud soojustakistuse väärtusest (R) ja see täiendab sarikate vahele paigaldatud isolatsioonkihti. Vill paigaldatakse sarikate suhtes ristisuunaliselt ning villa hoidvaks elemendiks on tulevase pööninguosa viimistluse kandev konstruktsioon.