FAQ


 

Mis on lambda λ?
λ on soojusjuhtivuse tegur. See iseloomustab kindlat materjali. Mida väiksem on λ, seda parem isoleerija on antud materjal – ta laseb läbi vähem soojusta. Lambdat väljendatakse [W/mK]. Seda tegurit tuleb mõista nii, et ta määratleb soojuse kogust, mis on väljendatud [W] (vattides) tunni kohta – mis läbistab 1 meetri [m] paksuse ja pinna suurusegai 1 m2 kihi, kusjuures temperatuuride erinevus materjali mõlemal poole on 1 kraad [K] (Kelvini kraad). URSA toodete puhul jääb see vahemikku 0,031÷0,045.

 

Mida kujutab endast soojustakistus R?
Soojustakistus R iseloomustab kindla paksusega materjali. Mida kõrgem on soojustakistuse väÄrtus, seda paremad isoleeromadused on antud materjalil. R väljendatakse [m2K/W]. Mida parem on lambda (mida madalam) ja mida suurem materjali paksus, seda suurem on kihi soojustakistus. Takistus R väärtused jäävad URSA villade korral vahemikku 1,11 ÷ 6,45.

 

Mida kujutab endast soojusläbivuse väärtus U?
Soojusläbivuse väärtus U iseloomustab tervet vaheseina. U väljendatakse [W/m2K]. Mida madalam on U väärtus, seda paremad on seina isoleeromadused (väiksem energiakadu antud vaheseina kaudu). Maksimaalsed U väärtused üksikutele vaheseintele on sätestatud Poola Vabariigi Ehitusministri vastava määrusega (nn Tehnilised tingimused), mis reguleerib projektide põhireegleid, nn: nt on see viilkatuse korral alates 2017. a. 0,18 [W/m2K], alates 2021. a. aga 0,15 [W/m2K].

 

Kuidas mõjutab villa parameetreid selle paksus?
Villa paksus on teisene parameeter. Villa põhiparameetriteks on soojusjuhtivustegur ja helineeldumistegur. Klaasvillast toodetel on see eelis, et neil on madala tiheduse juures väga head soojus- ja heliparameetrid. Tänu villa vähesele kaalule on paigaldustööde tegemine lihtne ja tõhus ning hoone konstruktsioon ei ole liialt koormatud.

 

Miks ei ole esitatud konkreetsete toodete soojusjuhtivuse väärtust U?
Soojusjuhtivuse väärtus U puudutab vaheseina parameetreid tervikuna, mitte aga selle üksikuid komponente. Reaalselt ei ole kunagi tegemist üksnes villast koosnevate vaheseintega, seepärast ei ole ka toodud soojusjuhtivuse väärtust.

 

Kuidas kasutada aurutõkkekile kiilkatusel?
Katuse aurutõkke puudumine peegeldub hilisemas energiakaos, seepärast tuleb aurutõkkekile paigaldada väga tihedalt. Tagada tuleb kilekihi lekkivuse puudumine, kasutades selleks kile ja seinte/põrandate ühenduskohtadel teipi. Tänu mittelekkivale paigaldusele vähendame ka veeauru läbiimbumise riski villakihti.

 

Mida teha, et takistada veeauru sattumist villakihti?
Veeauru lekkimine villakihti on nähtus, mis sõltub sise- ja välitemperatuuride erinevusest ning õhuniiskuse tasemest. Kasutades ruumisiseselt tihedalt paigaldatud aurutõkkekile, minimeerime veeauru imbumist villakihti. Väljaspoolt suure auru läbilaskvusega tuuletõkke kasutamine võimaldab võimaliku kogunenud niiskuse aurumist.

 

Miks ei tohiks isoleerida katust enne märgade tööde tegemist?
Pööningukorrusel tehtavad märjad tööd põhjustavad tuntavat õhuniiskuse suurenemist. Juhul, ku katust on isoleeritud villaga, ent ei ole veel kaetud tiheda aurutõkkekihiga, imbub niiskus villa, kus see ebasoodsatel tingimustel (nt talvel, kui välistemperatuur on madal ja sisetemperatuur kõrge) põhjustab veeauru kondenseerumist. See põhjustab villa ajutist märgumist. Vesi on keskmiselt 20 korda halvem isoleerija kui vill, seega põhjustab mistahes kogus vett villas kihi isoleeromaduste halvenemist. Vill tuleks paigaldada ruumi pärast märgade tööde teostamist. Märgade tööde tegemine pärast villa panekut on lubatud siis, kui villa kiht on juba kaitstud tiheda aurutõkkekihiga.

 

Kuidas villa vaheseintele paigaldada?
Tuleb meeles pidada põhielemente, mis on väga olulised villa paigaldamisel vaheseinale. Vill peaks tihedalt täitma kogu kipsplaatide vahelise ruumi. Vill peab olema lõigatud nii, et ta liibuks tihedalt terasprofiilidele – iga pragu kujutab endast helisilda ja naaberruumis kostuvat müra. Iga terasprofiili alla (profiili ja aluspinna, seina, lae vahel) tuleb tingimata paigaldada URSA TRS heliisoleerteip, vastasel juhul langev mürakindlus tunduvalt.

 

Milles on vaheseinale paigaldatud villakihi eelised?
Vahesein on ideaalne koht URSA villa kasutamiseks. Tänu kipsplaatide vahele jääva ruumi täitmisele saavutame kõrge heliisolatsiooniga lahenduse, eraldades ruumi tõhusalt kõrvalruumist tulevast mürast. Tänu URSA toodete kasutamisele on võimalik isegi kuni 68 dB! (R'A1) heliisolatsiooni saavutamine. Vaheseina paigaldatud vill tagab ka hoones olevate isikute ohutuse. URSA villa kasutades võib saavutada kuni EI 120 tulekindluse.

 

Kui paks peab olema vaheseinale paigaldatud villakiht?
Villa paksus vaheseinal sõltub seina konstruktsioonist. Kasutatud villa paksus peaks võrduma kipsplaatide vahele jääva vahemaaga. Tänu 100% plaatidevahelise ruumi täitmisele villaga tagame optimaalse lahenduse müraisolatsiooni seisukohalt minimaalsete kuludega.